Notater


Match 51 til 100 fra 1,992

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 40» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 1625,.. "Posthalter" i Krempe. Sommer, Hans (I15363)
 
52 1626,.. Apoteker i Itzehoe.
1634,.. Ratsherr i Itzehoe. 
Schmiedling, Joachim (I16414)
 
53 1626-1676,.. Pastor i Oeversee. Dame, Henrich (I15784)
 
54 1630,.. Forpagter,...Kleinhastedt,.. senere kaldt,..Lütjenhastedt. Buchwald, Wulf von (I16280)
 
55 1631,.. Diakon i Barlt.
1638,.. Pastor i Süderhastedt.
1645,.. Diakon i Marne.
1667,.. Pastor i Marne. 
Manecke, Peter (I17299)
 
56 1635-1637,.. Indskrevet ved Sorø Akademi. Gutfeld, Salomon (I16184)
 
57 1637,.. Kapelan i St. Margarethen.
1646,.. Diakon i St. Margarethen. 
Görries, Nicolaus (I15605)
 
58 1639,.. Diakon i Neuenkirchen.
1642,.. Diakon i St. Margarethen. 
Finckeltaus, Sigismund (I17452)
 
59 1639,..Professor ved Københavns Universitet. Paulli, Simon (I16130)
 
60 1639-1644,..Pastor i Wilster. Boye, Martin (I15583)
 
61 1642,.. dr.phil i Rostock. Hatten, Johann von (I16364)
 
62 1647,.. Dr. jur. Schneider, Gottfried (I16492)
 
63 1647,.. Helmstedt Universitet. Nottelmann, Hermann (I16008)
 
64 1647,.. Præst i Gütersloh. Edler, Johann Justus (I16004)
 
65 1648-1670,.. Konge af Danmark-Norge. Frederik d. 3 (I16032)
 
66 1650,..Bremen Gymnasium. Nottelmann, Bertram (I15921)
 
67 1651,.. Bremen Gymnasium.
1653,.. Helmstedt Universitet. 
Nottelmann, Friderich (I15948)
 
68 1651-1652,.. Hof- og kancelliråd.
1659,.. Hofkansler i Gottorp. 
Hatten, Johann von (I16364)
 
69 1651-1652,..Rathsverwandter i Itzehoe. Görries, Bendix (I15396)
 
70 1652,.. Kommandant i Lüneburg. Schirmer, Joachim Hildebrandt (I16013)
 
71 1652,.. Viceadmiral, Flandern.
1654,.. Admiral, Danmark. 
Held, Nicolaus (I16420)
 
72 1652,...Pastor i Itzehoe.
1678,...Provst i Pinneberg. 
Hoyer, Andreas (I16538)
 
73 1652-1655,..Ratsverwandter og Tolder i Itzehoe. Michaelsen, Michael (I15269)
 
74 1653,.. Kaptajn i Svenske tjeneste.
1655,.. Oberstløjtnant.
1657,.. Oberst og Generalwachtmeister.
1659,.. Kommandant i Nakskov.
1660,.. Krigsråd og Generalwachtmeister i Holstensk tjeneste.
1668,.. Generalmajor i Dansk tjeneste. 
Gorgas, Johann Gorries von (I15607)
 
75 1654,.. Dr.Jur. Rheder, Johann (I15428)
 
76 1654,.. Rathsverwandter i Itzehoe.
1670,.. 2. Rathsverwandter i Itzehoe. 
Hevern, Esaias von (I15660)
 
77 1654,..Professor i Lüneburg.
1666,..Rektor ved Katharineum i Lübeck. 
Nottelmann, Hermann (I16008)
 
78 1655-1663, Faktor i Hamburg, for Hertug Philip Glücksborg. Hennings, Egedius (I16059)
 
79 1656,.. Rathsverwandter i Itzehoe.
1667,.. 2. Borgmester i Itzehoe. 
Pflueg, Johann (I15454)
 
80 1657, Dr. Theologie i Jena.
1664, Superintendent i Jena.
1674, Generalsuperintendent Gottorp. 
Niemann, Sebastian (I15315)
 
81 1657,.. Kaptajnløjtnant i U.C. Gyldenløves Dragoner. Gutfeld, Salomon (I16184)
 
82 1658,.. Sekretær ved Landgericht i Delmenhorst.
1668,.. Justitssekretær i Delmenhorst. 
Nottelmann, Friderich (I15948)
 
83 1660,.. Consession på færgefart i Blankenese. Dose, Johann (I15685)
 
84 1660,.. Forpagter,..Lütjenhastedt.
1677,.. Køber Lütjenhastedt.
1699,.. Køber Ørholm Mølle. 
Buchwald, Balthazar Hans von (I16296)
 
85 1660-1665, Professor i Tübingen.
1665-1671, Professor i Kiel. 
Mauritius, Erich (I15331)
 
86 1661,.. Helmstedt Universitet. Nottelmann, Arnold (I15970)
 
87 1661-1702,..Pastor i St. Margarethen. Winterberg, Nicolaus (I15774)
 
88 1662, Hofråd hos Hertug Johan Adolf af Pløen.
1667, Korrespondent i Hamborg.
1676, Anklager i sagen mod Griffenfeld.
1677, Dømt fra Ære, Liv og Gods,.. bl.a Majestætsfornærmelse. 
Mauritius, Otto (I15334)
 
89 1662,.. Adjunkt ved Marienkirche Flensburg.
1668,.. Provst i Nikolaikirche.
1680,.. Generalsuperintendent i Oldenburg/Delmenhorst. 
Michaelis, Gregorius (I16536)
 
90 1662,.. Indskrevet ved Tübingen Universität. Otterstedt, Henrich (I15325)
 
91 1662,.. Juridisk Professor, Kbh. Universitet
1664,.. Borgmester i København.
1672,.. Præsident i Residensstaden.
1680,.. Adelsbrev, udstedt af Christian d. V.
1684,.. Etatsråd. 
Resen, Peder Hansen (I15319)
 
92 1662,..Præst i København.
1668,..Pastor i Brockdorf.
1670,..Pastor i Glückstadt. 
Sartorius, Peter (I15379)
 
93 1664-1690,.. Statsholder i Norge. Gyldenløve, Ulrik Frederik (I16033)
 
94 1665,.. Kastellet i København.
1666,.. Proviant, Ammunitions- og Materialeforvalter. 
Gutfeld, Otto Salomon (I16873)
 
95 1666, Rektor ved Latinskolen i Itzehoe.
1668, Provst i Barmstedt.
1676, Hauptprediger Skt. Petri Kirke, København.
1678, Professor i Teologi. 
Lassenius, Johannes (I15391)
 
96 1666,.. Professor der Moral, Universitetet i Kiel. Mauritius, Nicolaus (I15333)
 
97 1666,.. Ratsherrn i Lübeck.
1685,.. Borgmester i Lübeck. 
Frese, Bernhard (I16401)
 
98 1667-1670,.. Gesandt i Dresden.
1672,.. Kancelliassessor i Glückstadt.
1672,.. Amtmand i Pinneberg.
1678,.. Kancelliråd i Glückstadt.
1684-1690,.. Resident i bl.a. Berlin.
1691,.. Vicekansler i Glückstadt.
1700,.. Kansler i Glückstadt og Amtmand i Segeberg. 
Lente, Johann Hugo von (I16469)
 
99 1668,.. Landfoged i Nordditmarsken. Vieth, Georg (I16495)
 
100 1669,.. Købte ægteparret Süderdomstrasse 13 i Schleswig. Hatten, Johann von (I16364)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 40» Næste»