Notater


Match 201 til 250 fra 2,054

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1728,.. Diakon i St. Margarethen.
1745-1774,..Pastor i St. Margarethen. 
Masius, Henrich Johann Statius (I15790)
 
202 1728,.. Schoubynacht (Kontreadmiral). Vossbein, Christian (I16543)
 
203 1730-1744,.. Pastor i Süderau. Hoeck, Peter Andreas (I15794)
 
204 1735  Kancelliassessor.
1736  Kancelli- og Regeringsråd.
1743  Justitsråd.
1754  Statsråd.
1770  Konferensråd.
1778  Ridder af Dannebrog. 
Wolters, Sebastian Peter (I15304)
 
205 1735,.. Oberst. Falkenskiold, Martin Dyssel (I16063)
 
206 1736-1745,..Pastor i Albersdorf. Messner, Peter Bendix (I15861)
 
207 1738,.. Direktør ved Gymnasiet i Altona.
1740-1758,.. Compastor i Altona. 
Schütze, Eustasius Friedrich (I16790)
 
208 1738,.. Løjtnant. Falkenskiold, Wilhelm Adolph von (I16066)
 
209 1741,.. Amtsforvalter og Sognefoged i Pinneberg. Hennings, Martin Nicolaus (I16092)
 
210 1741,.. Kancelliråd i Oldenburg.
1773,.. Konferensråd.
1781,.. Kancellidirektør. 
Wolters, Christian Albrecht (I15289)
 
211 1742,.. Adjudant ved Livregimentet til Hest.
1746,.. Løjtnant. 
Nottelmann, Bertram Ulrich (I15923)
 
212 1742-1750,.. Kapellan i Altona.
1750,.. Rektor ved Gymnasiet i Altona.
1751,.. Professor, Københavns Universitet, (Titulær).
1759,.. Professor i Altona.
1762,.. Professor i Hamburg. 
Schütze, Gottfried (I16792)
 
213 1742-1751,.. Diacon i Beidenfleth. Coelln, Albert Heinrich von (I15699)
 
214 1743,..Atterud, Grinstad.
1772,..Grubbetorp, Brålanda. 
Brummer, Wolmar Lorentz (I15873)
 
215 1743,..Birkedommer, Riberhus Birk. Schönbach, Johann Christoph (I16383)
 
216 1745,.. Omtales i Meldorf Kirkebog. Thiessen, Abelonia Hedwig (I18070)
 
217 1745,.. omtales i Meldorf Kirkebog. Matthiesen, Hinrich Nicolaus (I18075)
 
218 1746,.. Diakon i Wöhrden, Süderditmarschen.
1761,.. Pastor i Wöhrden, Süderditmarschen. 
Winterberg, Nicolaus Christian (I15797)
 
219 1747-1755,.. Pastor i Stellau. Wattenbach, Johann Andreas (I16025)
 
220 1748,.. Skaftelevgård. Günther, Anna Christina (I15821)
 
221 1748,..Skriver på Giesegaard. Gutfeld, Christian (I16815)
 
222 1749,.. Rector ved Slagelse lærde Skole. Rhud, Otto (I16715)
 
223 1750,.. Diakon i Heiligenstedten.
1751-1769,..Pastor i Krummendick. 
Dreyer, Detlev (I15799)
 
224 1752,.. Løjtnant. Schmidt, Christian Wilhelm von (I16190)
 
225 1753,.. Järvela gård, Nalkila by, Askola. Gorgas, Carl Johan Gorries von (I15872)
 
226 1756,.. Afsked som Løjtnant. Brummer, Wolmar Lorentz (I15873)
 
227 1756,.. Professor ved Hamburg Gymnasium. Büsch, Johann Georg (I16057)
 
228 1757,.. Premierløjtnant. Waldt, Johan Christopher Mohr von (I16705)
 
229 1758,.. Kammerjunker.
1768,.. Kammerherre.
1773-1783,.. Amtmand, Møn Amt.
1773-1793,.. Amtmand, Nykøbing Amt.
1790,.. Geheimeraad. 
Wallmoden, Christoph Georg von (I16241)
 
230 1759,.. adlet med navnet "von Hendorff". Henrich, Johann Georg (I17615)
 
231 1759,.. Major i Braunschweig.
1769,.. Hofmarskal i Braunschweig. 
Wallmoden, Cuno Thedel Fridrich von (I16242)
 
232 1759,.. Regimentskvartermester.
1781,.. Generalauditør. 
Abildgaard, Jens (I15595)
 
233 1760,.. Kaptajn.
1764-1772,.. Direktør for Mil. Klædefabrik.
1767,.. Major
1779,.. Oberstløjtnant. 
Pflueg, Frederik Andreas (I15458)
 
234 1761,.. Oberst.
1773,.. Generalmajor.
1773,.. Kommandant i fæstningen København.
1782,.. Generalløjtnant. 
Johannsen, Friderich (I15303)
 
235 1764,.. Major i Oldenborg Geworbne Inf. Reg. Herrold, Alexander Christoph von (I16741)
 
236 1764-1779,.. Compastor i Tønning. Wattenbach, Paul Christian (I15961)
 
237 1765,.. Afsked som Oberstløjtnant, Livregiment Dragoner. Rohden, Johann Nicolaus von (I15934)
 
238 1765,.. Kirchspielvogt og Zollverwalter i Bramstedt. Butenschön, Johann Barthold (I16196)
 
239 1769-1782,.. Pastor i Münsterdorf. Hölck, Jacob (I15525)
 
240 1772-1778,.. Borgmester i Altona. Schütze, Immanuel (I16789)
 
241 1776-1793,..Diacon i Wesselburen. Hedde, Jacob Friderich (I15853)
 
242 1776-1796,.. Sognefoged i Albersdorf. Hedde, Peter Bendix (I15857)
 
243 1781,.. Secondløjtnant.
1784,.. Afsked. 
Rohden, Hans Eugenius von (I16694)
 
244 1782,..Kaptajn. Rohden, Conrad Wilhelm von (I16693)
 
245 1784,.. Justitsråd.
1788-1804,.. Borgmester i Ribe.
1804-1821,.. Sorenskriver i Strinda. 
Balle, Emanuel Jens Junge (I17371)
 
246 1788,.. Kornet á la suite. Kettenburg, Franz Heinrich von der (I16411)
 
247 1794-1812,.. Told- konsumtionskasserer i Skælskør. Pultz, Bendix Ludvig (I15969)
 
248 18/5-1667,.. indskrevet ved Kiel Universitet. Gorgas, Gustav Gorries von (I15624)
 
249 1804, Oberst af Landeværnet. Pflueg, Nicolai Hendrich (I15477)
 
250 1815 til 1. Jyske Infanteri Regiment Knudsen, Andreas Peter (I14785)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 42» Næste»