Notater


Match 201 til 250 fra 1,992

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1728,.. Diakon i St. Margarethen.
1745-1774,..Pastor i St. Margarethen. 
Masius, Henrich Johann Statius (I15790)
 
202 1728,.. Schoubynacht (Kontreadmiral). Vossbein, Christian (I16543)
 
203 1730-1744,.. Pastor i Süderau. Hoeck, Peter Andreas (I15794)
 
204 1735  Kancelliassessor.
1736  Kancelli- og Regeringsråd.
1743  Justitsråd.
1754  Statsråd.
1770  Konferensråd.
1778  Ridder af Dannebrog. 
Wolters, Sebastian Peter (I15304)
 
205 1735,.. Oberst. Falkenskiold, Martin Dyssel (I16063)
 
206 1736-1745,..Pastor i Albersdorf. Messner, Peter Bendix (I15861)
 
207 1738,.. Direktør ved Gymnasiet i Altona.
1740-1758,.. Compastor i Altona. 
Schütze, Eustasius Friedrich (I16790)
 
208 1738,.. Løjtnant. Falkenskiold, Wilhelm Adolph von (I16066)
 
209 1741,.. Amtsforvalter og Sognefoged i Pinneberg. Hennings, Martin Nicolaus (I16092)
 
210 1741,.. Kancelliråd i Oldenburg.
1773,.. Konferensråd.
1781,.. Kancellidirektør. 
Wolters, Christian Albrecht (I15289)
 
211 1742,.. Adjudant ved Livregimentet til Hest.
1746,.. Løjtnant. 
Nottelmann, Bertram Ulrich (I15923)
 
212 1742-1750,.. Kapellan i Altona.
1750,.. Rektor ved Gymnasiet i Altona.
1751,.. Professor, Københavns Universitet, (Titulær).
1759,.. Professor i Altona.
1762,.. Professor i Hamburg. 
Schütze, Gottfried (I16792)
 
213 1742-1751,.. Diacon i Beidenfleth. Coelln, Albert Heinrich von (I15699)
 
214 1743,..Atterud, Grinstad.
1772,..Grubbetorp, Brålanda. 
Brummer, Wolmar Lorentz (I15873)
 
215 1743,..Birkedommer, Riberhus Birk. Schönbach, Johann Christoph (I16383)
 
216 1746,.. Diakon i Wöhrden, Süderditmarschen.
1761,.. Pastor i Wöhrden, Süderditmarschen. 
Winterberg, Nicolaus Christian (I15797)
 
217 1747-1755,.. Pastor i Stellau. Wattenbach, Johann Andreas (I16025)
 
218 1748,.. Skaftelevgård. Günther, Anna Christina (I15821)
 
219 1748,..Skriver på Giesegaard. Gutfeld, Christian (I16815)
 
220 1749,.. Rector ved Slagelse lærde Skole. Rhud, Otto (I16715)
 
221 1750,.. Diakon i Heiligenstedten.
1751-1769,..Pastor i Krummendick. 
Dreyer, Detlev (I15799)
 
222 1752,.. Løjtnant. Schmidt, Christian Wilhelm von (I16190)
 
223 1753,.. Järvela gård, Nalkila by, Askola. Gorgas, Carl Johan Gorries von (I15872)
 
224 1756,.. Afsked som Løjtnant. Brummer, Wolmar Lorentz (I15873)
 
225 1756,.. Professor ved Hamburg Gymnasium. Büsch, Johann Georg (I16057)
 
226 1757,.. Premierløjtnant. Waldt, Johan Christopher Mohr von (I16705)
 
227 1758,.. Kammerjunker.
1768,.. Kammerherre.
1773-1783,.. Amtmand, Møn Amt.
1773-1793,.. Amtmand, Nykøbing Amt.
1790,.. Geheimeraad. 
Wallmoden, Christoph Georg von (I16241)
 
228 1759,.. adlet med navnet "von Hendorff". Henrich, Johann Georg (I17615)
 
229 1759,.. Major i Braunschweig.
1769,.. Hofmarskal i Braunschweig. 
Wallmoden, Cuno Thedel Fridrich von (I16242)
 
230 1759,.. Regimentskvartermester.
1781,.. Generalauditør. 
Abildgaard, Jens (I15595)
 
231 1760,.. Kaptajn.
1764-1772,.. Direktør for Mil. Klædefabrik.
1767,.. Major
1779,.. Oberstløjtnant. 
Pflueg, Frederik Andreas (I15458)
 
232 1761,.. Oberst.
1773,.. Generalmajor.
1773,.. Kommandant i fæstningen København.
1782,.. Generalløjtnant. 
Johannsen, Friderich (I15303)
 
233 1764,.. Major i Oldenborg Geworbne Inf. Reg. Herrold, Alexander Christoph von (I16741)
 
234 1764-1779,.. Compastor i Tønning. Wattenbach, Paul Christian (I15961)
 
235 1765,.. Afsked som Oberstløjtnant, Livregiment Dragoner. Rohden, Johann Nicolaus von (I15934)
 
236 1765,.. Kirchspielvogt og Zollverwalter i Bramstedt. Butenschön, Johann Barthold (I16196)
 
237 1769-1782,.. Pastor i Münsterdorf. Hölck, Jacob (I15525)
 
238 1772-1778,.. Borgmester i Altona. Schütze, Immanuel (I16789)
 
239 1776-1793,..Diacon i Wesselburen. Hedde, Jacob Friderich (I15853)
 
240 1776-1796,.. Sognefoged i Albersdorf. Hedde, Peter Bendix (I15857)
 
241 1780 er Axel og broderen Johan Hendrich, under anklage for tyveri af en pung under Randers Hestemarked, se;.. "Skanderborgbreve".
1787-88 er Axel Johansen, 6 mdr. i Viborg Tugthus,.. dømt for at have brugt falsk pas.
1802 er Axel og Johan Hendrich indblandet i en tyverisag mod Roland Christiansen i Viborg, se;.."Retsdokumenter". 
Johansen, Axel (I174)
 
242 1781,.. Secondløjtnant.
1784,.. Afsked. 
Rohden, Hans Eugenius von (I16694)
 
243 1782,..Kaptajn. Rohden, Conrad Wilhelm von (I16693)
 
244 1784,.. Justitsråd.
1788-1804,.. Borgmester i Ribe.
1804-1821,.. Sorenskriver i Strinda. 
Balle, Emanuel Jens Junge (I17371)
 
245 1788,.. Kornet á la suite. Kettenburg, Franz Heinrich von der (I16411)
 
246 1794-1812,.. Told- konsumtionskasserer i Skælskør. Pultz, Bendix Ludvig (I15969)
 
247 18/5-1667,.. indskrevet ved Kiel Universitet. Gorgas, Gustav Gorries von (I15624)
 
248 1804, Oberst af Landeværnet. Pflueg, Nicolai Hendrich (I15477)
 
249 1815 til 1. Jyske Infanteri Regiment Knudsen, Andreas Peter (I14785)
 
250 1839,.. Kommandant på Kronborg.
1840,.. Generalmajor. 
Michaelsen, Gustav Joachim von (I16605)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40» Næste»